Finn Kristian Hannestad
•Administrerende direktør
•Tidligere sjef for Luftforsvaret og tidligere forsvarsattaché ved den norske ambassaden i Washington D.C
•Har stort nettverk og besitter bred faglig kompetanse innenfor bransjene forsvar, luftfart og romfart
•Har erfaring med myndighetskontakt og strategisk tenkning fra forsvarssektoren
•Har også erfaring med mediehåndtering samt krisekommunikasjon og -håndtering
•Master i strategiske studier fra Air War College, Alabama, USA
•Flyger
E-post: finn.kristian(at)ndac.no
Tlf: +47 907 26 720

Knut R. Johannessen
•Ansvarlig for forretningsutvikling
•Erfaring med innovasjon og oppstartsprosjekter
•Bakgrunn som flykaptein og operativ leder i luftfarten •Trafikkflyger •Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI
E-post: knut(at)ndac.no
Tlf: +47 916 20 784

Henriette Hall-Eriksen
•Leder for økonomi- og virksomhetsstyring
•Betydelig erfaring med HR/HMS, kvalitetsarbeid og endringsledelse
•Lang erfaring fra bil- og byggebransjen •Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI
E-post: henriette(at)ndac.no
Tlf: +47 907 32 63