Navn/sektor
Industrien
Ingvild R. Myhre
Helge Aasen
Olav Fjell
Luftfart
Rune Midtgaard
Aslak Sverdrup
Rolf Liland
Per Gram
Romfart
Eirik Newth
Sverre Bisgaard
Akademia / forskning
Stian Løvold
Marianne Riddervold
Tormod Heier
Knut Robert Fossum
Morten Sørlie
Virkemid.app/næringsutvikl.
Trine Kopstad Berentsen
Organisasjoner/frittstående
Ingvild Kilen Rørholt
Rebekka Lie
Harald Evensen