Klimameldingen

Meldingen presenterer politikken til regjeringen for å redusere klimagassutsleppa i perioden 2021-2030 i tråd med Norges klimamål og i samarbeid med EU. For luftfarten står det blant annet dette i meldingen: «Luftfart: I 2019 svarte utsleppa av klimagassar frå luftfarten til 1,2 millionar tonn CO2-ekvivalentar.» » Noreg skal vere eit lågutsleppssamfunn i 2050, der utsleppa er reduserte med 90–95