Center for Space Sensors and Systems (CENSSS)

Et av våre medlemmer, UiO – Institutt for teknologisystemer, har sammen med 11 andre partnere fått støtte fra Norges Forskningsråd til Center for Space Sensors and Systems (CENSSS). Senteret består av 12 partnere fra landene Luxemburg, USA og Norge. Disse er  universitetene: Universitetet i Oslo (UiO) og University of California (UCLA), forskningsinstitusjonen Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)