Klimameldingen

Meldingen presenterer politikken til regjeringen for å redusere klimagassutsleppa i perioden 2021-2030 i tråd med Norges klimamål og i samarbeid med EU. For luftfarten står det blant annet dette i meldingen: «Luftfart: I 2019 svarte utsleppa av klimagassar frå luftfarten til 1,2 millionar tonn CO2-ekvivalentar.» » Noreg skal vere eit lågutsleppssamfunn i 2050, der utsleppa er reduserte med 90–95

Center for Space Sensors and Systems (CENSSS)

Et av våre medlemmer, UiO – Institutt for teknologisystemer, har sammen med 11 andre partnere fått støtte fra Norges Forskningsråd til Center for Space Sensors and Systems (CENSSS). Senteret består av 12 partnere fra landene Luxemburg, USA og Norge. Disse er  universitetene: Universitetet i Oslo (UiO) og University of California (UCLA), forskningsinstitusjonen Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)