Elektrifiseringen av luftfarten i Norge

En rapport, laget av Green Future AS, konkluderer med at med dagens batteriteknologi skal det være mulig med kommersielle flyruter innen få år. Rapporten er laget på vegne av Start Norge som er et non-profit selskap eid av Aircontact Group AS, Berg-Hansen Reisebureu, Avinor AS og Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Blant flere andre korte flyruter i

Elfly på alle innenriksflygninger om 20 år?

Avinor og Luftfartstilsynet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet kommet med et forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. Og de mener at Norge kan bli verdensledende på elektrifisering av luftfart. Hvorfor Norge?«Norges avhengighet av luftfart, rikelig tilgang på fornybarelektrisitet, et unikt kortbanenett, aktive og interesserte aktørerog politisk vilje til å elektrifisere