Bli medlem i Norway Defence & Aerospace Cluster (NDAC)

Medlemskap og fordeler NDAC arbeider for å styrke bransjens innovasjonsevne og konkurransekraft. Som medlem i NDAC får din virksomhet mulighet til å bli en del av et ambisiøst og resultatorientert partnerskap – hvor etablerte bedrifter, investorer, utdannings- og forskningsinstitusjoner, gründerselskaper, myndigheter og det offentlige virkemiddelapparatet samarbeider tett for å fremme utvikling innenfor bransjene forsvar-, luft-