Elektrifiseringen av luftfarten i Norge

En rapport, laget av Green Future AS, konkluderer med at med dagens batteriteknologi skal det være mulig med kommersielle flyruter innen få år. Rapporten er laget på vegne av Start Norge som er et non-profit selskap eid av Aircontact Group AS, Berg-Hansen Reisebureu, Avinor AS og Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Blant flere andre korte flyruter i

Elfly på alle innenriksflygninger om 20 år?

Avinor og Luftfartstilsynet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet kommet med et forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. Og de mener at Norge kan bli verdensledende på elektrifisering av luftfart. Hvorfor Norge?«Norges avhengighet av luftfart, rikelig tilgang på fornybarelektrisitet, et unikt kortbanenett, aktive og interesserte aktørerog politisk vilje til å elektrifisere

Stavanger og Bergen kan få verdens første elflyrute

Ifølge en ny rapport kan det allerede innen fem år være en elflyrute tilgjengelig for passasjerer mellom vestlandsbyene. – Dette kan høres ut som en fantasidrøm, men det er i høyeste grad en realitet, sier teknologispesialist i Green Future Jan Otto Reimers. Med dagens batteriteknologi skal det være mulig med kommersielle flyruter innen få år,

Bli medlem i Norway Defence & Aerospace Cluster (NDAC)

Medlemskap og fordeler NDAC arbeider for å styrke bransjens innovasjonsevne og konkurransekraft. Som medlem i NDAC får din virksomhet mulighet til å bli en del av et ambisiøst og resultatorientert partnerskap – hvor etablerte bedrifter, investorer, utdannings- og forskningsinstitusjoner, gründerselskaper, myndigheter og det offentlige virkemiddelapparatet samarbeider tett for å fremme utvikling innenfor bransjene forsvar-, luft-