Norway Defence & Aerospace Cluster

Den nasjonale næringsklyngen for forsvar-, luft- og romfartsvirksomhet i Norge

Forsvar

Moderne forsvar er teknologiintensivt

Luftfart

Mange bransjer trenger omstilling

Romfart

Teknologi som kan hjelpe oss å nå bærekraftsmålene

Klimameldingen

Meldingen presenterer politikken til regjeringen for å redusere klimagassutsleppa i perioden 2021-2030 i tråd med Norges klimamål og i samarbeid med EU. For luftfarten står det blant annet dette i meldingen: «Luftfart: I 2019 svarte utsleppa av klimagassar frå luftfarten til 1,2 millionar tonn CO2-ekvivalentar.» » Noreg skal vere eit lågutsleppssamfunn i 2050, der utsleppa er reduserte med 90–95

Center for Space Sensors and Systems (CENSSS)

Et av våre medlemmer, UiO – Institutt for teknologisystemer, har sammen med 11 andre partnere fått støtte fra Norges Forskningsråd til Center for Space Sensors and Systems (CENSSS). Senteret består av 12 partnere fra landene Luxemburg, USA og Norge. Disse er  universitetene: Universitetet i Oslo (UiO) og University of California (UCLA), forskningsinstitusjonen Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Elektrifiseringen av luftfarten i Norge

En rapport, laget av Green Future AS, konkluderer med at med dagens batteriteknologi skal det være mulig med kommersielle flyruter innen få år. Rapporten er laget på vegne av Start Norge som er et non-profit selskap eid av Aircontact Group AS, Berg-Hansen Reisebureu, Avinor AS og Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Blant flere andre korte flyruter i

Elfly på alle innenriksflygninger om 20 år?

Avinor og Luftfartstilsynet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet kommet med et forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. Og de mener at Norge kan bli verdensledende på elektrifisering av luftfart. Hvorfor Norge?«Norges avhengighet av luftfart, rikelig tilgang på fornybarelektrisitet, et unikt kortbanenett, aktive og interesserte aktørerog politisk vilje til å elektrifisere

Stavanger og Bergen kan få verdens første elflyrute

Ifølge en ny rapport kan det allerede innen fem år være en elflyrute tilgjengelig for passasjerer mellom vestlandsbyene. – Dette kan høres ut som en fantasidrøm, men det er i høyeste grad en realitet, sier teknologispesialist i Green Future Jan Otto Reimers. Med dagens batteriteknologi skal det være mulig med kommersielle flyruter innen få år,

Bli medlem i Norway Defence & Aerospace Cluster (NDAC)

Medlemskap og fordeler NDAC arbeider for å styrke bransjens innovasjonsevne og konkurransekraft. Som medlem i NDAC får din virksomhet mulighet til å bli en del av et ambisiøst og resultatorientert partnerskap – hvor etablerte bedrifter, investorer, utdannings- og forskningsinstitusjoner, gründerselskaper, myndigheter og det offentlige virkemiddelapparatet samarbeider tett for å fremme utvikling innenfor bransjene forsvar-, luft-